Espai per a la realització de les Avaluacions Qualitatives.