UNESCO a Catalunya

Recull de publicacions sobr edesenvolupament sostenible, educació...alguns d'ells accessibles en pdf
Feu clic a l'enllaç http://www.unescocat.org/ct/index.php per obrir el recurs.