Atles sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni

Pàgina del Banc Mundial en la qual es recull l'estat de l'ODM en els diferents països
Feu clic a l'enllaç http://devdata.worldbank/atlas-mdg/es/ per obrir el recurs.