Informe Planeta Vivo 2008

Informació sobre l'estat d'una sèrie d'indicadors mediambientals com la petjada ecològica, la petjada hídrica o el nombre d'espècies