World developement indicators 2008 (World Bank)

Recull de dades de diferents indicadors econòmics, socials i mediambientals de tots els països que formen partr del Banc Mundial (en anglès)