FÒRUM

Comunicat a les famílies de 2n, 3r i 4t d'ESO

Comunicat a les famílies de 2n, 3r i 4t d'ESO

per SUSANNA SOLER SABANÉS *PROF AL -
Nombre de respostes: 0

Benvolgudes famílies,

Aquestes primeres tres setmanes del curs hem implementat el Pla d’Obertura del centre  acordat i votat per unanimitat tant al claustre del professorat (acta del 24 de maig 2020) com al Consell Escolar ( acta 9 de setembre 2020). 

La segona setmana de setembre vam convocar trobades de les famílies de 2n, 3r i 4t d’ESO presencials per poder explicar-vos en persona l’opció triada, que té com a valor fonamental l’intent d’evitar en la mesura del possible, el contagi per COVID19.  En aquestes reunions es va repartir el document explicatiu de l’organització i es va demanar que lliurement es confirmés la recepció de la informació facilitada. 

Un 99% de les 275 famílies vàreu signar que estàveu informats de la modalitat semi -presencia

La implementació d’aquesta organització semi presencial ha estat possible per la inclusió del centre en un projecte de Pla Pilot d’Educació Híbrida del Departament d’Educació, en concret de la Subdirecció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital que té per finalitat promoure models organitzatius, metodològics i de treball en xarxa com a resposta de qualitat i equitat educativa davant d’escenaris canviants i complexos, en el marc de la transformació educativa.

Se’ns ha demanat que participem d’aquest Pla, on només hi participen vint centres a tot Catalunya perquè complim amb tots els requisits demanats:

* La participació en el projecte està aprovada pel claustre del professorat i el consell escolar del centre.

* El centre té una estratègia digital consolidada i fonamentada en la capacitació del professorat, l’autonomia digital de l’alumnat, la disposició de dispositius i de connectivitat per a tot l’alumnat implicat.

* El centre té una opció metodològica fonamentada en el treball cooperatiu entre el professorat, contrastada, consolidada i recollida al PEC.

*  El centre disposa d’un projecte organitzatiu d’educació híbrida: organització pedagògica, torns, horaris, tasques globalitzades, previsió de les transicions entre un torn i un altre, seguiment tutoritzat en línia i avaluació també en format digital.

* Les famílies de l’alumnat afectat han manifestat de manera explícita l’acceptació del pla del centre, en un percentatge superior al 75%.

* Es preveu l’atenció presencial de l’alumnat de les famílies que no han acceptat la participació en el pla.

* S’assegura una atenció específica vers l’alumnat més vulnerable, adaptada a les necessitats personals i familiars, vetllant per assegurar l’equitat i la igualtat.

 

Durant les primeres tres setmanes de curs hem implementat aquest Pla, tal i com se’ns va comunicar, esperant que es publiqués la resolució oficial.

La valoració per part del centre és força positiva ja que, malgrat que a totes i tots el que ens agradaria és tenir un curs presencial com sempre ha estat, i malgrat algunes petites disfuncions de la primera setmana, sobretot tècniques i que ja hem arreglat, els i les noies estan aprenent i ho fan en un entorn amb el màxim de garanties sanitàries. Ens han sorprès fins i tot en el alt grau de treball i per tant, d’autonomia i responsabilitat.

Malauradament la resolució no s’ha publicat encara i se’ns insta des d’inspecció a reprendre l’activitat totalment presencial, cosa que farem el proper dilluns dia 5 d’octubre a l’espera que es publiqui la resolució en aquestes properes setmanes.

Tan bon punt es publiqui la resolució, us tornarem a demanar el vostre vistiplau per escrit i, si segueix sent de més d’un 75%, reprendrem el pla de semipresencialitat.

Així doncs us informem en concret dels següents canvis:

* Dilluns 5 d’octubre ha d’assistir tot l’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO a classe presencial.

* Degut a la gran quantitat d’alumnat, ens és impossible seguir amb la mesura de prendre la temperatura a l’entrada del centre. Aquesta mesura no és obligatòria per part del Departament d’Educació sinó recomanada.

* Degut a la gran quantitat d’alumnat, també se’ns fa impossible mantenir la neteja i desinfecció de les taules i cadires al final de cada classe. Es farà un cop al dia, tal i com se’ns diu des del Departament d’Educació.

 

Es mantindrà la separació en grups estables i la sectorització del pati en quatre espais, un per cada nivell i dia. Així com totes les altres mesures de prevenció del contagi per COVID19 aplicades fins ara.

Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

 

Salutacions cordial,

Consell de Direcció i A.F.A del centre