Esquema per temes

 • ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2021

  CALENDARI

  FASE DATA MÉS INFORMACIÓ 
  Publicació de la convocatòria d’eleccions al Consell Escolar de l’Institut Montgròs 02-11-2021 Convocatòria
  Publicació del cens electoral (alumnat i famílies) del 02-11-2021 al 08-11-2021 Al tauler d’anuncis del centre
  Reclamacions al cens electoral (alumnat i famílies) del 03-11-2021 al 05-11-2021 Presentar instància a administració del centre.
  Publicació de la composició de les meses  04-11-2021 Composició de les meses 
  Publicació del cens definitiu, un cop resoltes les reclamacions  08-11-2021 Al tauler d’anuncis del centre
  Presentació de candidatures (alumnat i famílies) PRORROGAT FINS DIMARTS 16-11-2021 (inclòs)

  Model de sol·licitud  

  Presentar-lo a administració del centre (recollir registre d'entrada)

  Sol·licitud per supervisar meses electorals (alumnat i famílies) Fins el 08-11-2021

  Model de sol·licitud - Famílies 

  Model de sol·licitud - Alumnat 

  Presentar-lo a administració del centre.

  Publicació de candidatures aprovades (alumnat i famílies) 17-11-2021 Candidatures aprovades 
  Votació

  Famílies: dimarts 23-11-2021, de 8:00 a 9:00 a l’entrada de l’institut.

  Alumnat: dimarts 23-11-2021, durant el matí (es passarà per les aules).

   

  Publicació dels resultats de les votacions (alumnat i famílies) 24-11-2021 Enllaç 
  Publicació de la constitució definitiva del Consell Escolar abans del 20-12-2021 Enllaç