FÒRUM

1a. Reunió de delegades i delegats amb direcció.