FÒRUM

Primera reunió del Consell de delegades i delegats